Pendapat Umar Al-Khattab Tentang Wanita

“Wanita ada tiga jenis. Pertama, wanita yang lemah lembut, iffah (menjaga kesuciannya), muslimah, penyayang dan selalu membantu suami. Jarang kita boleh mendapatkan wanita seperti ini. Kemudian, yang kedua, iaitu yang hanya menjadi  tempat mengandung anak, tidak lebih daripada itu. Ketiga ialah wanita yang seperti belenggu, Allah kalungkan kepada oarang yang Dia kehendaki dan mencabutnya jika Dia menghendaki.”

– Abdurahman Asy Syarqawi, Umar The Conqueror, 2011. Yamani Angle Sdn. Bhd., Selangor, ms 476.

6 Trackbacks